Matkapuhelin

045-1379 317

Sähköpostiosoite

info@annenevantausta.fi

Avoinna

Varausten mukaan

  Henkilötietoja käytän:
Asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja
käsittelyyn sekä arkistointiin, ajanvarauksen käsittelyyn ja
arkistointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin markkinointia varten sekä uutiskirjeiden lähettämistä varten.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus tai suostumus.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä joihinkin hoitoihin liittyvien haastattelu- ja hoitoraporttien säilytys, astrologiseen karttatulkintaan tulevien osalta pyydetään syntymäaikaan tarkempia tietoja, jotka säilytetään sähköisessä muodossa sopimuksen mukaisesti.
Verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, pvm, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

  Keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen (ml. säilyttämisajat)

  Säilytän henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voin säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden
hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset

 En luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin verkkokaupan toiminnan niin vaatiessa.

  Henkilötietojen luovutukset (ml. EU:n ETA:n ulkopuolelle
Luovutan tarpeen mukaan henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.
Tietojen suojaus, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
  A)     Manuaaliset aineistot
Säilytys lukitussa kaapissa
B)     Sähköiset aineistot
  Säilytän sähköisiä aineistoja salasanojen takana ja tietokoneessa on ajan tasalla oleva virustorjunta
Rekisteröidyn oikeudet
  Oikeus saada informointia tietojen käsittelystä
Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot
Oikeus vaatia tietojen poistamista
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen
Oikeus saada itseään koskevat tiedot nähtäväksi
Tietosuojalauseke on tarkistettu 4.8.2021
Tietosuojalauseke

Tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö   
Anne Nevantausta tmi
y-tunnus 2213809-4
Brahenkatu 18b A19 20100 TURKU
p. 045-1379 317
https://www.annenevantausta.fi