Tietosuojalauseke

                                                                                   

                              Tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö   

                     

Anne Nevantausta tmi

y-tunnus 2213809-4

Brahenkatu 18b A19 20100 TURKU

 

Anne Nevantausta

p. 045-1379 317

https://www.annenevantausta.fi

 

 

Tietosuojarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

 

Henkilötietoja käytän:
Asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja
käsittelyyn sekä arkistointiin, ajanvarauksen käsittelyyn ja
arkistointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin markkinointia varten sekä uutiskirjeiden lähettämistä varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus tai suostumus.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Rekisterin tietosisältö

 

 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä joihinkin hoitoihin liittyvien haastattelu- ja hoitoraporttien säilytys, astrologiseen karttatulkintaan tulevien osalta pyydetään syntymäaikaan tarkempia tietoja, jotka säilytetään sähköisessä muodossa sopimuksen mukaisesti.

Verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, pvm, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

 

Keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen (ml. säilyttämisajat)

 

 

Säilytän henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voin säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden
hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset

 

 

 

En luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin verkkokaupan toiminnan niin vaatiessa.

 

 

Henkilötietojen luovutukset (ml. EU:n ETA:n ulkopuolelle

Luovutan tarpeen mukaan henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.

Tietojen suojaus, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

 

A)     Manuaaliset aineistot

Säilytys lukitussa kaapissa

B)     Sähköiset aineistot

  Säilytän sähköisiä aineistoja salasanojen takana ja tietokoneessa on ajan tasalla oleva virustorjunta

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada informointia tietojen käsittelystä

Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

Oikeus saada itseään koskevat tiedot nähtäväksi

Tietosuojalauseke on tarkistettu 20.11.2019